Úvodní strana

 

Internetový modul pro sledování bezpečnosti při dlouhodobé léčbě antipsychotiky


Obsahuje:
  • odborné informace
  • databázi pacientů s automatickým vyhodnocováním parametrů a konkrétním doporučením postupu dle aktuálních hodnot
  • základní a rozšířená verze pro „rychlé použití“ v běžné ambulanci (Level 1, 2)
  • úplná verze předurčená pro klinická pracoviště nebo poradny pro pacienty se schizofrenií (Level 3)
  • „živé stránky“ s průběžnou aktualizací údajů a doporučení pro praxi
 

Výstupy (co systém nabízí uživateli):
  • stanovení kardiometabolického rizika
  • automatické vyhodnocování patologických hodnot
  • konkrétní doporučení pro další vyšetření či léčbu individuálně pro danou patologickou hodnotu
  • možnost sledování parametrů s dynamikou v čase (pro založení do karty)
  • možnost vytvoření individuálně formátované zprávy pro praktického lékaře nebo internistu s vygenerovanými údaji
 
 

Jednou větou:

S minimálními časovými nároky systém „hlídá“ tělesné zdraví pacientů léčených antipsychotiky a doporučuje lékaři jaký postup v konkrétním případě zvolit.

 
 

Prevence tromboembolizmu u psychiatrických pacientů s omezenou hybností:

Věk:
 
 

Kazuistika "MEZI NEBEM A ZEMÍ" z knihy "NEUROPSYCHIATRICKÉ PŘÍPADY"


Ke kazuistice si můžete stáhnout následující soubory: